Home > Sex-Relatii > Atitudini faţă de minorităţile sexuale în urmă cu 5000 de ani

Atitudini faţă de minorităţile sexuale în urmă cu 5000 de ani

O descoperire recentă dintr-un sit arheologic a unui schelet datând de acum 5000 de ani arată atitudinile pe care societăţile preistorice le aveau faţă de minorităţile sexuale. Scheletul, descoperit în luna aprilie în Praga, datează din era ceramicii cordate şi aparţine unui bărbat îngropat într-un cimitir rezervat femeilor.

Cercetările istorice şi etnologice ajunseseră la concluzii clare despre obiceiurile legate de înmormântare. Segregarea bărbaţilor şi femeilor în zone diferite ale cimitirelor preistorice, înmormântarea cu obiecte simbolice (vase şi alte obiecte de uz casnic în cazul femeilor, arme şi unelte în cazul bărbaţilor), orientarea spre vest a cadavrelor bărbaţi şi spre est a cadavrelor femei sunt doar câteva din perspectivele pe care cercetătorii le-au  considerat, fără excepţie, parte a ethosului epocii culturii ceramicii cordate.

Scheletul descoperit aparţinea unui bărbat, dar era îngropat alături de vase, decoraţiuni şi bijuterii identice cu cele găsite în morminte ale femeilor din aceeaşi perioadă. În plus, cadavrul bărbatului a fost îngropat cu corpul orientat spre est, fapt care indică, din nou, un obicei inedit pentru perioada respectivă, în care ritualurile erau respectate cu stricteţe, iar trecerea în nefiinţă avea un rol deosebit de important în mixul cultural al epocii.

Astfel, cercetătorii, printre care arheologul Kamila Remisova Vesinova, au tras concluzia că bărbatul era fie homosexual, fie transsexual – rigoarea ritualului nu a lăsat, după cunoştinţele sale, loc de greşeli efectuate într-un ritual atât de important. Katerina Semradova face legătura între acest caz şi un altul din era mezolitică, în care o femeie luptător a fost îngropată cu arme într-o zonă de cimitir dedicată bărbaţilor.

Lucrul îmbucurător pe care aceste descoperiri îl aduc este, pe de o parte, lipsa urmelor de violenţă asupra cadavrului şi, pe de altă parte, acordarea aceloraşi beneficii şi aceluiaşi tratament ritual ca şi în cazul celorlalte morminte preistorice. Acest fapt indică în primul rând o integrare a persoanelor gay şi transsexuale în societăţile preistorice, dar şi absenţa unui fond religios sau de natură populară în care situaţia minoritarilor sexuali să fie supusă unor restricţii, abuzuri sau discriminări.


Comenteaza acest articol

Atitudini faţă de minorităţile sexuale în urmă cu 5000 de ani

by realitatea   1 min
0