Day

October 16, 2009

Pink Diva e în misiune

Blue Tiger este pus în fața faptului împlinit: Pink Diva e copil indigo (fără nici o legătură cu fetele de la Indigo) și are o misiune de împlinit, dar nu acum. Maaai încolo, cam prin 2012.